žagsėtojas

žagsėtojas
žagsė́tojas, -a smob. (1) NdŽ kas žagsi.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • žagsys — žagsỹs, ė̃ smob. (4) žr. žagsėtojas: Ko čia tam žãgsiu[i] reikia Krs. Ir vėl atėjo tas žagsỹs, pajutęs alų Krs …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • žegsėtojas — žegsėtojas, a smob. (1) NdŽ žr. žagsėtojas …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”